Ec Class: Pengurusan Produk

Ec Class: Pengurusan Produk

Pengurusan Produk memudahkan produk atau perkhidmatan suatu perniagaan untuk dihantar kepada pelanggan. Ia merupakan keseluruhan pengalaman yang dihadapi oleh para pengguna, dari memilih produk sehingga ketibaan produk ke pengguna itu, dan merangkumi keseluruhan...