+603-5521 8580 info@sidec.com.my 
Dalam era digital dimana setiap maklumat boleh diakses dengan mudah dan pantas pada hari ini telah mendorong usahawan-usahawan dan syarikat-syarikat perniagaan mewujudkan satu konsep perniagaan maya yang dipanggil sebagai perniagaan atas talian atau juga disebut sebagai e-dagang. Secara asasnya, perniagaan merupakan satu entiti dimana para usahawan atau syarikat-syarikat pembekal produk dan perkhidmatan menyediakan perkhidmatan jual beli produk dan perkhidmatan untuk digunakan oleh orang ramai dalam memenuhi keperluan hidup.

1Secure Sales by Knowing Your Customers in Depth39m
2How to Know What a Customer Needs & Wants?35m
3E-Commerce and its Connection to the Global Marketplace21m
4Price, Place, Promotion, Product? Develop Your Marketing Strategy with the 4Ps!21m
5Different Types of E-Commerce and How it Applies to Your Business?27m
6Marketing Is Not Just About Sales, It Is More Than That24m
7Strategies to Guarantee Your Start up Success33m
8Exploring Entrepreneurship and E-Commerce23m
9The Top 10 Mistakes of Entrepreneurs31m
10There Are Always Risks Involve in Every Level of Business, Startup Included27m