Pengurusan Produk memudahkan produk atau perkhidmatan suatu perniagaan untuk dihantar kepada pelanggan. Ia merupakan proses yang akan dialami oleh para pengguna, daripada memilih produk sehingga tibanya produk kepada pengguna. Dan keseluruhan proses merangkumi daripada setiap aspek termasuk penjualan produk, penyumberan produk dan penghantaran produk.
Proses e-Dagang adalah salah satu bahagian penting di dalam perniagaan atas talian. Oleh itu, sebagai usahawan yang berniaga di atas talian, kita perlu sentiasa mengemas kini kaedah, teknik, dan strategi tentang pengurusan produk bagi memastikan kelancaran perniagaan kita di atas talian.

1Six Trends Changing Consumer Behavior31m
2Secure Sales by Knowing Your Customers in Depth32m
3A Good Product is One That Solve Problems, Know What Makes a "Good" Product29m
4How to Know What a Customer Needs & Wants?37m
5E-Commerce Content Management32m
6What is Consumer Behaviour?21m
7Market Sensing: Consumer Behavior Influences38m
82019 SITEC EC CLASS - E-Commerce Process 201: Content Management22m
92019 SITEC 电子商务课程 201CN:内容管理36m
102018 SITEC EC 201: Content Management - Part 136m
112018 SITEC EC 201: Content Management - Part 224m
122020 Kelas E-Dagang SITEC 305bm: Content Management & Strategy37m
132017 SITEC EC 201: Product and Content Management - Part 222m
142017 SITEC EC 201: Product and Content Management - Part 130m