+603-5521 8580 info@sidec.com.my

 

Modul: Proses E-Dagang 201

Jurulatih 2: Engku Anwar Hilmi, Co-Founder of EA Marketplace

Pengurusan Produk memudahkan produk atau perkhidmatan suatu perniagaan untuk dihantar kepada pelanggan. Ia merupakan proses yang akan dialami oleh para pengguna, daripada memilih produk sehingga tibanya produk kepada pengguna. Dan keseluruhan proses merangkumi daripada setiap aspek termasuk penjualan produk, penyumberan produk dan penghantaran produk. Proses e-Dagang adalah salah satu bahagian penting di dalam perniagaan atas talian. Oleh itu, sebagai usahawan yang berniaga di atas talian, kita perlu sentiasa mengemas kini kaedah, teknik, dan strategi tentang pengurusan produk bagi memastikan kelancaran perniagaan kita di atas talian.

12019 Kelas E-Dagang SITEC- Proses E-Dagang 201 BM: Pengurusan Produk- Bahagian 126m
22018 Kelas E-Dagang SITEC 201: Pengurusan Produk - Bahagian 138m
32018 Kelas E-Dagang SITEC 201: Pengurusan Produk - Bahagian 230m
42019 Kelas E-Dagang SITEC- Proses E-Dagang 201 BM: Pengurusan Produk- Bahagian 225m
52017 SITEC EC 201 BM: Pengurusan Produk21m